Norlandia Familjetjänster - för en enklare vardag

Norlandia Familjetjänster omfattar en rad tjänster med målsättning att underlätta småbarnsfamiljers vardag. Genom våra Familjetjänster är vår förhoppning att familjerna får mer tid till roliga aktiviteter. 

För mer information om de Familjetjänster vi erbjuder enligt nedan, kontakta rektor.

FlexibelOmsorg

Familjetjänsten FlexibelOmsorg erbjuds utanför ordinarie verksamhetstid och riktar sig till vårdnadshavare som arbetar kvällar, nätter, helger eller har särskild familjesituation. Barnet erbjuds en trivsam kvälls- och nattmiljö, middag och kvällsmål.